Duzina de cuvinte – Cazna lu’ Manuil

 

Ipolit Strambu - Visare

Ipolit Strâmbu, Visare 

 

Cazna lu’ Manuil

 

Treaba iaste încurcată pentr-o fată de boiariu.

Locuiaște la conacu și priveaște visătoriu

Cătră cela mirean oacheș înspră stele uitătoriu.

Ară cușma pusă mîndru, numa mintea-i pusă șui

Prăvălit în deasa iarbă, să muncește-n gîndul lui,

Ce muiare să-și ia soață să s-așaze locului.

Le tăt duce cu voroava și pe-Anuca și’p Măruca

Și n-ar ști pe cari s-aleagă de l-ăi bate cu leuca.

După sfînt-orînduire, cum scrie la ispisoc,

Tre’ să iaie numa una, dacă tăt să prinde-n gioc.

Iar pre una tăt va piarde, și are să să smintească.

De să află prin norod despre treab-aiast drăcească

Numa popă nu-l primeaște în breasla bisearicească.

La ibovnica Măruca, Manuil se tăt gândeaște,

sughițând de pohta ei. Dar-Anuca îl cinsteaște

Și-i cuminte, naltă, mîndră, o fămeae de ispravă

Ar merge și la osândă pentru dînsa, că-i firavă.

Nu-i bai nice de-i tae capul, c-aiast brav ipochimen

Azi și-a dobândit curagiul. Să venim la prochimen –

Iaste gata să să-nsoare cu scumpuca de Anuca!

Dară Măruca, tot Măruca-i și o creade a-l erta.

Îi va da niscare lucruri. Scumpe, cum îi obiceaiul

celora cu fapta sa. Sărutări i-ar împle gâtul

să cearce a o-mbuna, să nu-i cate iar pricină

și s-apuce a-l spurca. De nu ține hicleșugul,

a hi vaaaaaai de cușma sa!

 

Cuvintele ceale de sfat și aiastă grea cercare au venit pre porunca unei domnițe respectabile. Să chiamă PSI (nume de prin alte părți, bag samă, că n-am mai auzit neceodată pe la noi) și cred c-o mai chiamă și alții pe la ea pe-acasă, că-i fămeae strașnică și cătată și n-are timp de perdut, că trebă să-ntindă measele la oaspeți.

14 responses to “Duzina de cuvinte – Cazna lu’ Manuil

 1. manuile, maiuile asta fie cazna ta?
  vai de tine, ce-o să fie, când maruca te-o spurca
  şi firava ta anucă ţi-o striga sus în cărare
  c-ai visat şi tu osândă de la fată mare.
  … mare. caznă, cum ce? 😀

  Like

  • Grea cercare, Coniță! Taman pentru caznă alease voroavele aiastea de cumătra îmblănită ca să-mi puie blana-n cui. Mulțămesc dumneavoastră pentru cinstirile ce-ați adus, că dup-atâta trudă, la inemă au mărs.

   Like

 2. Femeia lu’ Dumnezeu, la grea caznă mă supuseşi cu cititul, că dintre parte cu înţelesu fu lesnicios,nimic de zis, şi mai cu seamă se lăsă cu plăcut, că vina o poartă spiritul de şagă de te mână de la spate când işti cuvinte din îmbrobodeala gândurilor, or’ asta e un adevărat vicleşug, tre’ să fii făurar de meşteşuguri de-astea, iar ţie îţi cam ies toate cu izbândă, nu te huzmeşti prea tare.

  Like

   • Maltra-te-voi, dară,cu orişicare întâmplare de cuvinte, a fiştecărei samă de, şi face-voi asta cu mare voioşie, căci voiu astfel pentru că mă aduci în ispită, şi-ţi doresc să fii viţiul contagios de care să sufere cât mai mulţi.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s